Frokostseminarer

Våre frokostseminarer foregår på nettet via programvaren Zoom.
Deltakerne får tilsendt en lenke og må ha mikrofon, høyttaler og kamera tilkoblet datamaskinen.


Irene Lona, OsloMet

Onsdag den 21. april 2021
kl. 08:15 – 09:15

Tema:
Hva er studentaktiv læring og hvordan kan LMS'er støtte dette?

Arrangør:
Midlertidig styringsgruppe for samarbeidende fagskoler i elektro.
Sekretariat: Nordland fagskole avdeling elektro,


Lenke til introduksjonspodkast