Tidligere frokostseminar

Torsdag 2. februar - 2023 kl. 08:15 – 09:00


Tema: læringsanalyse

Gjest:

Barbara Wasson. Professor, Director, Centre for the Science of Learning & Technology


Kunnskapsdepartementet har nedsatt en ekspertgruppe som skal vurdere bruken av digital læringsanalyse i grunnopplæringen, høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning. Barbara er medlem i ekspertgruppen.
Introduksjonspodkast 

OppsumeringspodkastTorsdag 8. desember - 2022 kl. 08:15 – 09:15


Tema:Hvilke utfordringer møter vi i et arbeidsmiljø som nettlærer.

Gjest:

Therese N. Hanvold

Avdelingsdirektør – Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA)


Introduksjonspodkast 

Oppsumeringspodkast

ForedragetOnsdag 26 oktober 2022 kl 08.15 - 09.15


Tema: Batterier,verdikjede og sirkulær økonomi, gjest: Christer Gullbransson Senior Consultant  Battery Value-chain & Circular Econom.
Introduksjons podkast 

Torsdag den 11. november 2021
kl. 08:15 – 09:15 

Tema: 
El-verdi (www.elverdi.no)

Arrangør:
Midlertidig styringsgruppe for samarbeidende fagskoler i elektro.
Sekretariat:  Nordland fagskole avdeling elektro,
Torsdag 30. september kl 08.15 - 09.15


Tema: Vurdering og tilbakemelding i fagskolen, gjest professor Arild Raaheim UiB.


Presentasjon


Irene Lona, OsloMet

Onsdag den 21. april 2021
kl. 08:15 – 09:15 

Tema: 
Hva er studentaktiv læring og hvordan kan LMS'er støtte dette?

Arrangør:
Midlertidig styringsgruppe for samarbeidende fagskoler i elektro.
Sekretariat:  Nordland fagskole avdeling elektro,Onsdag 16. desember 2020
kl. 08.15 - 09.15

Professor Sten Ludviksen fra Universitetet i Oslo vil delta på frokostseminaret. 

Sten ledet utvalget bak utredningen «Fremtidens skole — Fornyelse av fag og kompetanser» (NOU 2015: 8)

Sten hadde et interessant og lærerikt innlegg på Kompetanse Norge sin årlige konferanse om fleksibel opplæring. Derfor spurte vi han om han ville komme til oss og delta på dette frokostseminaret.

Vi har utfordret Sten til å dele noen tanker om fremtidens fagskole

Torsdag 26. november 2020
kl. 8.15 - 09.15

NOKUT ønsker å bidra til større kunnskap om hvordan man kan sikre at studentene får en god vurdering.
Hva som står på studentenes vitnemål har stor betydning for videre arbeid og studier. 

NOKUT ønsker også å løfte frem hvordan vurdering selv kan være et kvalitetsfremmende verktøy for undervisningen.
Vi er så heldige at Stephan Hamberg fra NOKUT vil delta på frokostseminaret og snakke om: «Hva er rettferdig vurdering og hvordan vurderer vi studentene på en rettferdig måte?»

Presentasjonen fra seminaret finner du her.

Tirsdag 10. november 2020
kl. 08.15 - 09.15

Seminaret skal handle om hva elektrobransjen og elektrotekniske løsninger kan bety for "Svart Hotell".  For - ved Svartisen i Nordland blir det planlagt et helt spesielt hotell. Dette skal etter sigende bli verdens mest miljøvennlige hotell, og være det første hotellet i verden i polare strøk som skal bygges i henhold til den energipositive "Powerhouse"-standarden.  


Tema: Power over ethernet.

Foredragsholder:  Bjørn Fossum.

Dette seminaret ble avholdt 06.02.20.

LoRaWAN - Muligheter og bruksområder

Dette seminaret ble avholdt 11.12.19.

Måling av inneklima med skybasert grensesnitt.

Dette seminaret ble avholdt 13.11.19.

Et IC-meter måler temperatur, relativ fuktighet, CO2, støy og lys. På nettseminaret vil Goran Wilke blant annet gjøre rede for bruksområder og funksjoner.