Tidligere frokostseminar

Onsdag 16. desember 2020
kl. 08.15 - 09.15

Professor Sten Ludviksen fra Universitetet i Oslo vil delta på frokostseminaret.

Sten ledet utvalget bak utredningen «Fremtidens skole — Fornyelse av fag og kompetanser» (NOU 2015: 8)

Sten hadde et interessant og lærerikt innlegg på Kompetanse Norge sin årlige konferanse om fleksibel opplæring. Derfor spurte vi han om han ville komme til oss og delta på dette frokostseminaret.

Vi har utfordret Sten til å dele noen tanker om fremtidens fagskole

Torsdag 26. november 2020
kl. 8.15 - 09.15

NOKUT ønsker å bidra til større kunnskap om hvordan man kan sikre at studentene får en god vurdering.
Hva som står på studentenes vitnemål har stor betydning for videre arbeid og studier.

NOKUT ønsker også å løfte frem hvordan vurdering selv kan være et kvalitetsfremmende verktøy for undervisningen.
Vi er så heldige at Stephan Hamberg fra NOKUT vil delta på frokostseminaret og snakke om: «Hva er rettferdig vurdering og hvordan vurderer vi studentene på en rettferdig måte?»

Presentasjonen fra seminaret finner du her.

Tirsdag 10. november 2020
kl. 08.15 - 09.15

Seminaret skal handle om hva elektrobransjen og elektrotekniske løsninger kan bety for "Svart Hotell". For - ved Svartisen i Nordland blir det planlagt et helt spesielt hotell. Dette skal etter sigende bli verdens mest miljøvennlige hotell, og være det første hotellet i verden i polare strøk som skal bygges i henhold til den energipositive "Powerhouse"-standarden.


Tema: Power over ethernet.

Foredragsholder: Bjørn Fossum.

Dette seminaret ble avholdt 06.02.20.

LoRaWAN - Muligheter og bruksområder

Dette seminaret ble avholdt 11.12.19.

Måling av inneklima med skybasert grensesnitt.

Dette seminaret ble avholdt 13.11.19.

Et IC-meter måler temperatur, relativ fuktighet, CO2, støy og lys. På nettseminaret vil Goran Wilke blant annet gjøre rede for bruksområder og funksjoner.