Om oss

Dette er nettstedet til samarbeidet som er satt i gang mellom elektrofagskoler i Norge. Disse møttes til et arbeidsseminar på Stjørdal våren 2019. Der ble det enighet om å starte et samarbeid på flere områder. På møtet ble det valgt en foreløpig styringsgruppe.

Styringsgruppe:

  • Hans Gunnar Hansen hansha@vgs.nfk.no, 91101824 (leder av styringsgruppe).

  • Frode Holdhus frohol@vgs.nfk.no

  • Reidar Winge, Trondheim fagskole.

  • Vidar Luth-Hanssen, Sogn og Fjordane.

  • Anne Siri Lied Fagervoll, Kristiansand.

  • Even Arild Kilvær, Troms.

  • Asbjørn Nesse, Ålesund.

Referat fra oppstartseminaret:

Referat fra konferanse Stjørdal.pdf