Elektra

Elektrofaglig samarbeid

Elektra er et samarbeidsforum for fagskoler innen elektrofag

Frokostseminar onsdag den 21. april 2021 kl. 08:15 – 09:15

Tema: Hva er studentaktiv læring og hvordan kan LMS'er støtte dette?

Mer informasjon og påmelding her.


Europower Energi Utdanning


I denne utgaven blir dere kjent med nåværende og tidligere studenter som finner kraft- og fornybarbransjen interessant og vil bruke sin kompetanse i en bransje i rivende utvikling. Utgaven gir også en oversikt over høyskoler og fagskoler som tilbyr relevante studier.

Energibransjen har en visjon om at Norge skal ta en global lederposisjon som det første fornybare og fullelektriske samfunn i verden. Tilgang til konkurransedyktig fornybar energi er grunnsteinen i elektrifiseringen av alle næringer, og i utviklingen av elektriske verdikjeder innen blant annet batterier, hydrogen og maritime løsninger. Utviklingen av smarte kraftsystemer inkludert ny digital teknologi, markedsplasser, nye modeller og fleksibilitetsløsninger. Dette er nødvendig for å få til en kostnadseffektiv og rask energiomstilling.

Mer informasjon her.


KNX – Kurs

Fagskulen Sogn og Fjordane har gleden av å invitere til KNX-Kurs i regi av Kompetanse Norge. Kurset gjennomføres som nettbasert utdanning tilpasset et moderne samfunn. Det legges opp til digitale samlinger og egenarbeid på digitale platformer. Programmering utføres på egen PC der du er ved hjelp av virtuell lab.

Formålet med kurset

Målet for kurset er å tilegne seg kjennskap til oppbygging og struktur i KNX-baserte anlegg og grunnleggende kjennskap til programmering i programmet ETS. Når man har gjennomført hele kurset vil man inneha nok kunnskap og ferdigheter til å kunne installere og programmere et KNX-anlegg i henhold til kundens ønsker, samt at man vil være i stand til å kunne diagnostisere feil på et anlegg.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter:

E-leksjon på KNX – Campus må gjennomføres for introduksjon til KNX og for å kunne laste ned prøveversjon av ETS5. Etter dette skal det gjennomføres E-leksjoner på læringsportalen (ilæring.no). I tillegg til opplæring på virtuell lab, vil deltakerne få tilgang til en E-lab i lokalene til Fagskulen i Sogn og Fjordane. Der vil de få mulighet til å programmere fysiske enheter over nett. Individuell veiledning underveis etter behov.

Mer informasjon og påmelding.

Bransjeprogrammet "Vi som elektrifiserer Norge" tilbyr en rekke utdanningstilbud.

Gjennom kompetanseprogrammet er det utviklet utdanningstilbud som arbeidslivet har behov for og som kan kombineres med tilnærmet full jobb.
Mer informasjon og påmelding.