Elektra

Elektrofaglig samarbeid

Elektra er et samarbeidsforum for fagskoler innen elektrofag 

Nordland fagskole tilbyr ulike kurs innen tekniske fag. En oversikt over kursene finner du i vår kurskatalog.

Kursavdeling
Påmelding informasjonsmøte ITB.

Påmelding til nettmøte onsdag 15. mai kl. 11.30 - 12.00

Frist for påmelding tirsdag 14. mai kl. 12.00

Modell og verktøy for digital læringsanalyse ved nettudanninger i elektrofag på fagskoler. 


Frokostseminar torsdag 2. feb. 2023 kl. 08:15 – 09:00
Tema:  læringsanalyse.
Gjest: Barbara Wasson. Professor, Director, Centre for the Science of Learning & Technology.

Avslutningspodkaster for læringsanalyseprosjektet:Torsdag 8. desember - 2022 kl. 08:15 – 09:15


Tema:Hvilke utfordringer møter vi i et arbeidsmiljø som nettlærer.

Gjest:

Therese N. Hanvold

Avdelingsdirektør – Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA)


Introduksjonspodkast 

Oppsumeringspodkast

Foredraget

Frokostseminar onsdag 26. okt. 2022 kl. 08:15 – 09:15
Tema: Batterier,verdikjede og sirkulær økonomi.
Gjest Christer Gullbransson Senior Consultant  Battery Value-chain & Circular Econom.

Frokostseminar torsdag den 11. nov. 2021 kl. 08:15 – 09:15 

Tema: El-verdi


Utdanning 4.0.

Utdanning 4.0 er et DIKU-finansiert prosjekt for elektroavdelingene ved Fagskolene i Sogn og Fjordane, Trøndelag, Nordland, Agder og Troms og Finnmark.

Podcasten er en midtveisevaluering. Den siste podcasten leveres ved avslutning ved årsskiftet 21/22 hvor professor Arild Råheim forteller om sin forskningsrapport om prosjektet.

Lenke til podkast.


Frokostseminar torsdag den 30. sept 2021 kl. 08:15 – 09:15 

Tema: Vurdering og tilbakemelding i fagskolen, gjest professor Arild Raaheim UiB.


Presentasjon


KNX – Kurs

 Fagskulen Sogn og Fjordane har gleden av å invitere til KNX-Kurs i regi av Kompetanse Norge. Kurset gjennomføres som nettbasert utdanning tilpasset et moderne samfunn. Det legges opp til digitale samlinger og egenarbeid på digitale platformer. Programmering utføres på egen PC der du er ved hjelp av virtuell lab.

Formålet med kurset

Målet for kurset er å tilegne seg kjennskap til oppbygging og struktur i KNX-baserte anlegg og grunnleggende kjennskap til programmering i programmet ETS. Når man har gjennomført hele kurset vil man inneha nok kunnskap og ferdigheter til å kunne installere og programmere et KNX-anlegg i henhold til kundens ønsker, samt at man vil være i stand til å kunne diagnostisere feil på et anlegg.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter:

E-leksjon på KNX – Campus må gjennomføres for introduksjon til KNX og for å kunne laste ned prøveversjon av ETS5. Etter dette skal det gjennomføres E-leksjoner på læringsportalen (ilæring.no). I tillegg til opplæring på virtuell lab, vil deltakerne få tilgang til en E-lab i lokalene til Fagskulen i Sogn og Fjordane.  Der vil de få mulighet til å programmere fysiske enheter over nett. Individuell veiledning underveis etter behov.

Mer informasjon og påmelding.

Bransjeprogrammet "Vi som elektrifiserer Norge" tilbyr en rekke utdanningstilbud.

Gjennom kompetanseprogrammet er det utviklet utdanningstilbud som arbeidslivet har behov for og som kan kombineres med tilnærmet full jobb.
Mer informasjon og påmelding.