Nordland fagskole
Kursavdeling

For mer informasjon kontakt:
Hans Gunnar Hansen, hansha@vgs.nfk.no, 91101824 eller
Vidar Luth-Hanssen, vidlut@vgs.nfk.no, 91373153

Velkommen til kursavdelingen ved Nordland fagskole, tekniske fag - der utdanning møter fremtiden 

I en verden i stadig endring er utdanning ikke bare en nødvendighet, men en kraft som former fremtiden. Her ved Nordland Fagskole forstår vi at kunnskap er nøkkelen til utvikling, både for den enkelte og samfunnet som helhet. Det er viktig for oss at vi skal å dyrke kunnskapsrike, engasjerte borgere som er rustet til å møte morgendagens utfordringer med kreativitet, kritisk tenkning og innovasjon. Vårt engasjement strekker seg utover klasserommet, til nettbaserte plattformer og den enkeltes arbeids- og livssituasjon, og sikrer at hver student får en utdanning som er relevant, tilgjengelig og som gir stor nytteverdi. Bli med oss på reisen mot en lysere, mer kunnskapsrik fremtid! 

 

Om oss 

Ved Nordland Fagskole skal vi tilby høyere yrkesfaglig utdanning som har en praktisk tilnærming, og som er rik på karrieremuligheter. I vår utdanning kombinerer vi teori og praksis for et best mulig resultat og motivasjon hos studentene.  Vår tilnærming er designet for å forberede studentene på å møte de profesjonelle utfordringene i morgendagens arbeidsmarked, samtidig som de utvikler personlige ferdigheter som kritisk tenkning, problemløsning og kreativitet. Vi forstår viktigheten av å forme engasjerte og kunnskapsrike borgere, og derfor er vårt mål å skape en læringsopplevelse som både er personlig berikende og profesjonelt givende.

 

Etterutdanning og kurs 

Hos Nordland Fagskole har vi utviklet en nettbasert utdanningsmodell som setter studentens behov i sentrum. Vår modell tilbyr: 

Tilpasset læringsmateriale: Vi forstår at hver student har unike behov og lærer på ulike måter. Vårt tilpassede læringsmateriale lar studenter styre sin egen læringsprosess, slik at de kan dykke dypere inn i emner som interesserer dem. 

Ubegrenset fleksibilitet: Studer når som helst, hvor som helst. Vår modell er perfekt for de med travle hverdager, og tilbyr tilgang til kursmateriale og ressurser døgnet rundt. 

Studentaktiv læring: Vi tror på å engasjere studenter aktivt i deres utdanningsreise. Våre kurs er utformet for å stimulere til kritisk tenkning, læring gjennom dialog med andre (lærer og medstudenter) og praktisk anvendelse av kunnskap. Studentenes refleksjon over egen læring er viktig gjennom studiet. 

Ved å kombinere disse elementene sikrer vi at hver student hos Nordland Fagskole får en utdanningsopplevelse som er både dyptgående og tilpasset deres individuelle karriere- og livsmål.