Bransjeprogram

"Vi som elektrifiserer Norge"

Kompetanseprogrammet ble opprettet i 2020 og skal samordne og styrke sentrale virkemidler i kompetansereformen «Lære hele livet».

Gjennom kompetanseprogrammet skal det utvikles utdanningstilbud som arbeidslivet har behov for og som kan kombineres med tilnærmet full jobb. Kompetanseprogrammet består av tre programområder: tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud, treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling og utprøving av stipendordning for fagarbeidere.

Følgende parter i næringslivet samarbeider om bransjeprogram for elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftindustrien:

EL og IT Forbundet, NHO, Energi Norge, LO, Tekna, NITO, Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), NELFO og Samfunnsbedriftene.

Mer informasjon om bransjeprogrammet finner du her.

Kursene er nettbasert og det kreves ingen kursavgift. Hvert kurs gir 2,5 studiepoeng. Fagskulen i Sogn og Fjordane og Nordland fagskole tilbyr følgende tre kurs:

Oppstart solcelleinstallasjoner, mandag 22.6 kl. 12.00, enda noen få ledige plasser.

Oppstart energiovervåkning og styring, tirsdag 23.6 kl. 12.00, enda noen få ledige plasser.

Simulering av energiforbruk i bygg utsatt på grunn av få deltakere, oppstart til høsten 2020.

Alle kurs er fremdeles åpen for påmelding.

Solcelleinstallasjoner

Les mer ....

Innføring i Energiovervåkning og styring

Les mer ....

Innføring i simulering av energiforbruk i bygg

Les mer ....