Bransjeprogram

"Vi som elektrifiserer Norge"
Kompetanseprogrammet ble opprettet i 2020 og skal samordne og styrke sentrale virkemidler i kompetansereformen «Lære hele livet».

Gjennom kompetanseprogrammet skal det utvikles utdanningstilbud som arbeidslivet har behov for og som kan kombineres med tilnærmet full jobb. Kompetanseprogrammet består av tre programområder: tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud, treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling og utprøving av stipendordning for fagarbeidere.

Følgende parter i næringslivet samarbeider om bransjeprogram for elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftindustrien:

EL og IT Forbundet, NHO, Energi Norge, LO, Tekna, NITO, Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), Nelfo og Samfunnsbedriftene.
Alle kurs har løpende påmelding. Kursene er nettbasert og det kreves ingen kursavgift.
Ved spørsmål, ta kontakt med: Hans Gunnar Hansen, hansha@vgs.nfk.no, 91101824
, Vidar Luth-Hanssen, vidar@luth-hanssen.no, 91373153
Reidar Grønli, reidar.gronli@vlfk.no, 40241494

Oppdatering av kursoversikt og korrekte datoer for oppstart høsten-2021 vil publiseres i løpet av uke 35.

Kursoversikt:

NB! maks antall kursdeltagere er 25 per kurs og prinsippet «førstemann til mølla» gjelder.

Solcelleinstallasjoner

Oppstart torsdag 25. februar 2021

Ingen ledige plasser.

Nettbasert opplæring om solcelleinstallasjoner
2,5 studiepoeng
30 timer undervisning dagtid (med lønn).
En dag per uke.
Inntil 20 timer egeninnsats (uten lønn).
Kurset er gratis og har ingen prøver eller eksamener, men formativ vurdering.
Innhold: Kurset gir en innføring i solceller, alternativ energi og det grønne skiftet, samt regelverk for installasjoner, energiberegning og støtteordninger.
Mer informasjon
Påmelding (åpen for påmelding)

Energiovervåkning og styring

Oppstart torsdag 25. februar 2021

Ledige plasser.

Nettbasert opplæring om energiovervåkning
2,5 studiepoeng
30 timer undervisning dagtid (med lønn).
En dag per uke.
Inntil 20 timer egeninnsats (uten lønn).
Kurset er gratis og har ingen prøver eller eksamener, men formativ vurdering.
Innhold: Kurset gir en innføring i hvordan en kan overvåke og styre energien i en bygning.
Mer informasjon
Påmelding (åpen for påmelding)

Simulering av energiforbruk i bygg

Onsdag 16.9.2020

Nettbasert opplæring om simulering av energiforbruk i bygg
2,5 studiepoeng
30 timer undervisning dagtid (med lønn).
En dag per uke.
Inntil 20 timer egeninnsats (uten lønn).
Kurset er gratis og har ingen prøver eller eksamener, men formativ vurdering.
Innhold: Kurset gir en innføring i hvordan en simulering av energiforbruk i bygg kan gjøres gjennom programvaren Simien. Kurset vil også gi opplæring i nødvendig bygningsfysikk for å kunne forstå og gjennomføre en simulering.
Mer informasjon
Påmelding (åpen for påmelding)

Skysystemer og sikkerhet

Onsdag 24. februar 2021

Få ledige plasser igjen.

Nettbasert opplæring om skysystemer og sikkerhet
2,5 studiepoeng
30 timer undervisning dagtid (med lønn).
En dag per uke.
Inntil 20 timer egeninnsats (uten lønn).
Kurset er gratis og har ingen prøver eller eksamener, men formativ vurdering.
Innhold: Kurset gir en innføring i oppbygging og strukturen i skysystemer, samt sikkerhetsaspekter knyttet til dette.
Mer informasjon
Påmelding (åpen for påmelding)

Selvledelse og personlige læringsnettverk

Tirsdag 23. februar 2021

Få ledige plasser igjen.

Nettbasert opplæring om selvledelse og personlige læringsnettverk. 2,5 studiepoeng.
30 timer undervisning dagtid (med lønn).
En dag per uke.
Inntil 20 timer egeninnsats (uten lønn).
Kurset er gratis og har ingen prøver eller eksamener, men formativ vurdering.
Innhold: Kurset gir en innføring i selvledelse og personlige læringsnettverk. Selvledelse kan beskrives som en mer omfattende form for selvinnflytelse som ikke bare omfatter strategier for å regulere egen atferd, men også strategier for å motivere seg selv og styre egne tankemønstre.
Mer informasjon
Påmelding (åpen for påmelding)

LED-systemer

Mandag 22. februar 2021

Fullt, nye påmeldte blir satt på venteliste.

Nettbasert opplæring om LED-systemer
2,5 studiepoeng
30 timer undervisning dagtid (med lønn).
En dag per uke.
Inntil 20 timer egeninnsats (uten lønn).
Kurset er gratis og har ingen prøver eller eksamener, men formativ vurdering.
Innhold: Kurset gir en innføring i hva LED er systemer er, bruksområder og hvordan dette installeres. Hvordan kan LED-lys påvirke inneklima, samt støyproblematikk (EMC).
Mer informasjon
Påmelding (åpen for påmelding)

Velferdsteknologi

Tirsdag 12. januar 2021

Ingen ledige plasser, nye påmeldinger blir satt på venteliste.

Nettbasert opplæring om velferdsteknologi
5 studiepoeng
Seks samlinger på ca. 3 timer en dag per uke. (Ettermiddag)
Kurset er gratis og har ingen prøver eller eksamener, men formativ vurdering.
Tema:
- veikart for velferdsteknologi
- brukertilpasset teknologi
- teknologi brukt i velferdsteknologi
- etikk og jus
- elsikkerhet, datasikkerhet

Mer informasjon
Påmelding (åpen for påmelding)

Høyspent for elektro og automasjon

Mandag 11. januar 2021

Ingen ledige plasser, nye påmeldinger blir satt på venteliste.

Nettbasert opplæring om høyspent for elektro og automasjon.
5 studiepoeng
Seks samlinger på ca. 3 timer en dag per uke. (Ettermiddag)
Kurset er gratis og har ingen prøver eller eksamener, men formativ vurdering.
Tema:
- Høyspent – fra kraftverk til forbruker
- Transformator
- Linjer og kabel
- Vern og kortslutning
- Det grønne skifte
- Forskrifter

Mer informasjon
Påmelding (åpen for påmelding)

Måleteknikk og reguleringsteknikk

Mandag 11. januar 2021

Ingen ledige plasser, nye påmeldinger blir satt på venteliste.

Nettbasert opplæring om måleteknikk og reguleringsteknikk.
5 studiepoeng
Seks samlinger på ca. 3 timer en dag per uke. (Ettermiddag)
Kurset er gratis og har ingen prøver eller eksamener, men formativ vurdering.
Tema:
- Regulering
- Måleteknikk
- Tallsystemer og dataformat
- Plassering av målepunkter og testrutiner
- EMC

Mer informasjon
Påmelding (åpen for påmelding)

Kvalitetsledelse og prosjektledelse

Torsdag 17. desember 2020

Ingen ledige plasser, nye påmeldinger blir satt på venteliste.

Nettbasert opplæring om kvalitetsledelse og prosjektledelse.
5 studiepoeng
Seks samlinger på ca. 3 timer en dag per uke. (Ettermiddag)
Kurset er gratis og har ingen prøver eller eksamener, men formativ vurdering.
Tema:
- Anskaffelse og entrepriseformer
- Fagligledelse, HMS og SHA
- Kvalitetsplan, prosjektplanlegging og prosjektorganisering

Mer informasjon
Påmelding (åpen for påmelding)

Bærekraft økonomi og innkjøp

Onsdag 12. januar 2021

Ingen ledige plasser, nye påmeldinger blir satt på venteliste.

Nettbasert opplæring om bærekraft, økonomi og innkjøp.
5 studiepoeng
Seks samlinger på ca. 3 timer en dag per uke. (Ettermiddag)
Kurset er gratis og har ingen prøver eller eksamener, men formativ vurdering.
Tema:
- Økonomi
- Markedsføring
- Selvledelse, kreativitet og innovasjon

Mer informasjon
Påmelding (åpen for påmelding)

KNX-anlegg

Onsdag 13. januar 2021

Ingen ledige plasser, nye påmeldinger blir satt på venteliste.

Nettbasert opplæring om KNX-anlegg.
5 studiepoeng
Seks samlinger på ca. 3 timer en dag per uke. (Ettermiddag)
Kurset er gratis og har ingen prøver eller eksamener, men formativ vurdering.
Tema:
- Oppbygging av KNX-bus
- Programmering med- og struktur i ETS
- Bruk av ulike KNX-komponenter

Mer informasjon

Påmelding (åpen for påmelding)

NB! Datoer for oppstart av de ulike kursene kan bli endret.