Solcelleinstallasjoner

Bransjeprogram - Vi som elektrifiserer Norge

Solcelleinstallasjoner 2,5 Stp

· Nettbasert opplæring om Solcelleinstallasjoner

· 30 timer undervisning dagtid (med lønn).

· En dag per uke.

· Inntil 20 timer egeninnsats (uten lønn).

Hensikt

Kurset skal gi en innføring i solceller, alternativ energi og det grønne skiftet, samt regelverk for installasjoner, energiberegning og støtteordninger.

Målgruppe

Fagarbeidere i installasjonsbransjen.

Forkunnskaper - opptakskrav

Relevant fagbrev (elektriker, automatiker, energimontør, heismontør, skipselektriker, tavlemontør, vikler - og transformatormontør, togelektriker, serviceelektronikerfaget, dataelektronikerfaget).

Læringsutbytte

Kunnskap:

• Har kunnskap om oppbygging og virkemåter til solceller

• Har kunnskap om byggtekniske regelverk og forhåndsregler ved solcelleinstallasjoner

• Har kunnskap om elsikkerhet ved solcelleinstallasjoner

• Har kunnskap om alternativ energi – det grønne skifte


Ferdigheter:

• Kan gjøre rede for bruk av solcelleløsninger

• Kan gjøre rede for NVE plusskundeordning og Enovas støtteordninger

• Kan gjøre rede for energibudsjett i bygninger med solcelleinstallasjoner

• Kan gjøre rede for hvordan men kan bidra til det grønne skiftet

Generell kompetanse:

• Kan utføre solcelleinstallasjoner i bygninger

Metode:

Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av videokonferanseplattformen Zoom og læringsplattformen Moodle.

Det blir undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat. Deltakerne får en formativ vurdering og det blir gitt en endelig karakter ut fra sluttkompetansen.

Det er ingen eksamen, men dere får en sluttvurdering med karakterskala: A – F

A er beste karakter og F er ikke bestått.


Praktiske opplysninger og påmelding:

Kurset leveres av Fagskulen i Sogn- og Fjordane og Nordland fagskole. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge».

Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 30 timer. Kurset kan tas i  kombinasjon med arbeid, etter avtale med arbeidsgiver. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 20 timer fritid (uten lønn) til etterarbeid/forberedelser.


§5 i Landsoverenskomsten for Elektrofag legges til grunn for samarbeid om kompetanseutvikling på bedriften. Det betyr at partene på bedriften sammen gjennom opplæringsutvalget bestemmer hvem og hvor mange som får delta.

Permitterte arbeidstakere kan selvfølgelig delta på kurset. Men dette forutsetter avtale med arbeidsgiver om at vedkommende får fullføre kurset hvis permitteringsperioden avsluttes før kurset er ferdig.