Nordland fagskole

Kurskatalog

Kurskatalog Nordland fagskole, tekniske fag.

Nordland Fagskole tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning der vi legger vekt på en praktisk tilnærming.

Vi tilbyr også kortere kurs som er tilrettelagt for arbeidslivet, disse kursene er nettbaserte og gir formell kompentanse i form av studiepoeng.

Kursene har ulik varighet og foregår i hovedsak på ettermiddag-  kveldstid, detaljert informasjon om hvert kurs finner du i kursoversikten nedenfor.

Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner (ITB)

I dagens komplekse og endringsstyrte verden er det behov for en fornyet tilnærming til prosjektgjennomføring. Dette innebærer en sterkere vektlegging av tverrfaglig samarbeid, samt økt kompetanse innen ITB, automasjon og digital transformasjon. Implementeringen av ITB-ansvarlig og systematisk ferdigstilling er metoder som har vist seg effektive for å lykkes i slike prosjekter. 

Denne utdanningen gir deg den kompetansen du trenger for å lykkes i en kompleks og endringsstyrt verden. 

Det tilbys utdanninger på nett tilpasset studenten hverdag, studer når det passer for deg! Utdanningen er praktisk tilrettelagt, slik at du kan anvende teori og kunnskap i praksis. Du vil få mulighet til å jobbe med reelle og aktuelle problemstillinger, og du vil få tilbakemelding fra erfarne fagfolk. 

Mer informasjon og påmelding.

Koding, automasjon i bygg – 5 studiepoeng

"Smartbygg"-teknologi eller hjemmeautomatisering opplever rask vekst, og endrer vårt dagligliv og arbeidsmåter. Med økende etterspørsel etter eksperter som kan integrere og programmere alt fra enkle smarte hjem-løsninger til komplekse systemer for energi, sikkerhet og komfort, markerer dette feltet seg som fremtidens nøkkelkompetanse. Denne utdanningen er praktisk orientert, slik at studenter kan anvende teoretisk kunnskap direkte i virkelige prosjekter. 

Mer informasjon og påmelding.

Sol og vindkraft – 5 studiepoeng

Forestill deg en verden drevet av ren, fornybar energi. Vindmøller og solceller preger landskapet, og avanserte batterier og hydrogenlagring sikrer energitilgang når og hvor som helst. En utdanning innen fornybar energi gir deg nøkkelen til denne fremtiden. Lær hvordan vi kan utnytte solens stråler til å produsere elektrisitet. Du vil utforske fotovoltaiske celler og hvordan de kan integreres i alt fra små enheter til store kraftverk. Lær hvordan avanserte BMS sikrer sikkerhet og effektivitet i batterier, energilagring og bærbare enheter. 

Ved å velge denne utdanningen bidrar du til en mer bærekraftig fremtid. Du blir en del av en spennende og voksende industri, og tar et aktivt valg for miljøet og vår felles fremtid. 


Mer informasjon og påmelding.

Energiovervåking, styring/regulering og simulering av energibruk i bygg – 5 studiepoeng

Studiet gir en helhetlig oversikt over de sentrale fagområdene som er kritiske for utvikling, drift, og vedlikehold av bygninger.  

I denne utdanningen lærer du om ventilasjon, energieffektivitet, inneklima, samt styring og regulering. Utforsk ulike ventilasjonssystemer, lær om energisparende tiltak, forstå inneklimaets betydning for helse og velvære, og styringssystemer for optimalisert drift og vedlikehold. Med SIMIEN kan du simulere inneklima samt dimensjonere oppvarming, romkjøling, og ventilasjonssystemer. Programmet støtter simulasjoner for sommer, vinter, hele året, og lar deg beregne både lønnsomhet og reduksjon i klimagassutslipp. Bli med og bidra til å forme en fremtid hvor innovasjon og bærekraft er fundamentet i byggebransjen. 

Mer informasjon og påmelding.