LED-systemer

Bransjeprogram - Vi som elektrifiserer Norge

LED-systemer 2,5 Stp

 • Nettbasert opplæring om LED-systemer

 • 30 timer undervisning dagtid (med lønn).

 • En dag per uke

 • Inntil 20 timer egeninnsats (uten lønn).

  Hensikt
  Kurset skal gi en innføring i hva LED er systemer er, bruksområder og hvordan dette installeres. Hvordan kan LED-lys påvirke inneklima, samt støyproblematikk (EMC).

  Målgruppe
  Fagarbeidere og andre ansatte i elektrobransjen.

  Forkunnskaper - opptakskrav
  Relevant fagbrev (elektriker, automatiker, energimontør, heismontør, skipselektriker, tavlemontør, vikler - og transformatormontør, togelektriker, serviceelektronikerfaget, dataelektronikerfaget).

  Læringsutbytte
  Kunnskap:

  • Har kunnskap om oppbygging og virkemåter til LED lys og utstyr knyttet til LED.

  • Har kunnskap om elektroteknikk knyttet til led-teknologier

  • Har kunnskap om støy og støyhåndtering (EMC)

  • Har kunnskap om sikring av led-utstyr (startstrømmer med mer)

  • Har kunnskap om fargetemperatur, RA-indeks og fargegjengiving

  • Har kunnskap om dimming av LED

   Ferdigheter:

  • Kan gjøre rede for bruk LED i næringsbygg, eneboliger og utendørs

  • Kan gjøre rede EMC krav

  • Kan gjøre rede for elsikkerhet knyttet til LED

  • Kan gjøre rede for valg av fargetemperatur til riktig lyssetting

   Generell kompetanse:

• Kan prosjektere og installere LED systemer

Metode

Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av videokonferanseplattformen Zoom og læringsplattformen Moodle.

Det blir undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat. Deltakerne får en formativ vurdering og det blir gitt en endelig karakter ut fra sluttkompetansen.

Det er ingen eksamen, men dere får en sluttvurdering med karakterskala: A – F A er beste karakter og F er ikke bestått.

Praktiske opplysninger og påmelding

Kurset leveres av Fagskulen i Sogn- og Fjordane og Nordland fagskole. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge».

Oppstart kan justeres etter ønsker fra involverte regioner og bedrifter.

Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 30 timer. Kurset kan tas i  kombinasjon med arbeid, etter avtale med arbeidsgiver. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 20 timer fritid (uten lønn) til etterarbeid/forberedelser.

§5 i Landsoverenskomsten for Elektrofag legges til grunn for samarbeid om kompetanseutvikling på bedriften. Det betyr at partene på bedriften sammen gjennom opplæringsutvalget bestemmer hvem og hvor mange som får delta.

Permitterte arbeidstakere kan selvfølgelig delta på kurset. Men dette forutsetter avtale med arbeidsgiver om at vedkommende får fullføre kurset hvis permitteringsperioden avsluttes før kurset er ferdig.