Hva er læringsanalyse

"Læringsanalyse er definert som registrering, innsamling, analyse og rapportering av data om studenter i en kontekst, der målsettingen er å forstå og forbedre læringsprosessen og det sosiale miljøet der læring foregår» (hentet fra SLATE, Senter for Læringsanalyse. UiB/slate.no). 

De digitale dataene til læringsanalyser har vært tilgjengelige i noen år, men det trenges en systematisk prosess som omfatter både forståelsen av læringsdata og -analyser og bruk av digitale verktøy for at fagskolene skal kunne benytte dataene til læringsanalyser.