Om prosjektet

En av målsetningene i dette prosjektet er en modell med digitale verktøy for læringsanalyse som bidrar til økt motivasjon og læringsutbytte for fagskolestudenter, kvalitetsutvikling av læringsprosessene og utdanninger samt utvikling av lærerrollen og styringsdata for ledere.

I en tidlig fase i prosjektet hadde vi møter med LMS leverandører.
I disse møtene lærte vi at de undersøkelsene vi ønsket måtte utvikles. Vi kom frem til at det som var hensiktsmessig og gjennomførbart ble å utvikle denne læringsanalysen selv.
Siden ansatte ved Nordland fagskole har kompetanse til å lage en slik programvare valgte vi denne løsningen. Vi vurderer det som umulig å gi flere av leverandørene av LMS denne oppgaven – kostnadene ville bli veldig høye.

Nå har vi kontroll og kan endre og tilpasse programvaren uten høye kostnader. Vi har valgt en Norsk leverandør av Web tjenesten slik at vi overholder GDPR reglene.


Dashbord

Visualisering av læringsanalyse har vi valgt å legge til tre dashbord. Dashbordene kan sees som et dashbord i en bil.

Dashbord (visualiseringen av læringsanalyse):