Selvledelse og personlige læringsnettverk

Bransjeprogram - Vi som elektrifiserer Norge

Selvledelse og personlige læringsnettverk 2,5 Stp

 • Nettbasert opplæring om: Selvledelse og personlige læringsnettverk.

 • 30 timer undervisning dagtid (med lønn).

 • En dag per uke.

 • Inntil 20 timer egeninnsats (uten lønn).

  Hensikt
  Kurset skal gi en innføring i selvledelse og personlige læringsnettverk. Selvledelse kan beskrives som en mer omfattende form for selvinnflytelse som ikke bare omfatter strategier for å regulere egen atferd, men også strategier for å motivere seg selv og styre egne tankemønstre.

  Personlige læringsnett (PLN) handler om å lage og ha forbindelser og bygge personlig relasjoner med ressurspersoner over hele verden. Uansett hvor du er i verden er det alltid noen på nettet som er tilgjengelig for å svare på spørsmål, dele sin kompetanse eller bare prate om hva som skjer. PLN handler om å dele ideer, ressurser, samarbeid og læring. Typiske trekk ved PLN er at det er et globalt læringsnettverk, men dine kontakter i Norge og ikke minst dine kolleger inngår!

  Målgruppe

  Fagarbeidere og andre ansatte i elektrobransjen.

  Forkunnskaper - opptakskrav

  Relevant fagbrev (elektriker, automatiker, energimontør, heismontør, skipselektriker, tavlemontør, vikler - og transformatormontør, togelektriker, serviceelektronikerfaget, dataelektronikerfaget).

  Læringsutbytte

  Kunnskap:

  • Har kunnskap om hva selvledelse er og hvordan dette påvirker hverdagen.

  • Har kunnskap om bruk av personlig læringsnettverk.

  • Har kunnskap om teorier knyttet til selvledelse og personlige læringsnettverk.

Ferdigheter:

  • Kan regulere egen adferd

  • Være et effektivt menneske som klarer å skape balanse og sette klare grenser og avtaler med seg selv, basert på egne verdier og viktige prioriteringer i livet

  • Kan motivere seg selv og styre eget tankemønster

   Generell kompetanse:

  • Kan nyttiggjøre kunnskapen i eget arbeid samt i organisasjonen

  • Være en medarbeider med selvledelsesperspektiv hvor man er medansvarlig for organisasjonsarbeid, arbeid knyttet til planlegging, beslutningstaking og evaluering

   Metode

   Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av videokonferanseplattformen Zoom og læringsplattformen Moodle.

   Det blir undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat. Deltakerne får en formativ vurdering og det blir gitt en endelig karakter ut fra sluttkompetansen.

   Det er ingen eksamen, men dere får en sluttvurdering med karakterskala: A – F

 • A er beste karakter og F er ikke bestått.

Praktiske opplysninger og påmelding

Kurset leveres av Fagskulen i Sogn- og Fjordane og Nordland fagskole. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge».


Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 30 timer. Kurset kan tas i  kombinasjon med arbeid, etter avtale med arbeidsgiver. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 20 timer fritid (uten lønn) til etterarbeid/forberedelser.

§5 i Landsoverenskomsten for Elektrofag legges til grunn for samarbeid om kompetanseutvikling på bedriften. Det betyr at partene på bedriften sammen gjennom opplæringsutvalget bestemmer hvem og hvor mange som får delta.

Permitterte arbeidstakere kan selvfølgelig delta på kurset. Men dette forutsetter avtale med arbeidsgiver om at vedkommende får fullføre kurset hvis permitteringsperioden avsluttes før kurset er ferdig.